جستجوی سریال


لطفاً شماره سریال کامل (شامل حروف و صفرهای قبلی) را وارد کنید،
(توجه: این تنها برای پیانوهای آکوستیک است - لطفاً شماره سریال پیانوی دیجیتالی را وارد نکنید.)شماره سریال پیانوهای گراند یاماها روی صفحه طلایی رنگ که داخل پیانو قرار دارد، حک شده است.
شماره سریال پیانوهای دیواری یاماها روی صفحه طلایی رنگ داخل پیانو، حک شده است، با باز کردن درب بالایی پیانو و نگاه کردن به داخل، می توانید شماره سریال را مشاهده کنید.